Thiết bị phần cứng

Chúng tôi cung cấp một số thiết bị, Linh kiển điển từ, Giấy in ...

Máy POS PP-8100
POS ZONERICH 
Màn hình Cảm Ứng TM2600
Máy in nhiệt PRP
Két đựng tiền
ĐẦU ĐỌC THẺ CHIP
ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ
GIẤY IN NHIỆT
GIẤY IN MÃ VẠCH
THẺ KHÁCH HÀNG
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Máy bán hàng cảm ứng ZQ-9080D

 

Máy bán hàng cảm ứng ZQ-P1088Max

 

Máy bán hàng cảm ứng ZQ-T9150

 

 Máy bán hàng cảm ứng ZQ-T9170

 

Máy In Bill AB- 58D

 

Máy In Bill AB-88D

 

Máy In Bill AB-88H 

 

Máy In Bill AB-QP8810 

 

Máy In Bill Di Động AB-320M

 

Máy In Bill Di Động AB-330M

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS6000II

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS6025A

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS7028

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-S2D15 

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-3305 

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-330A 

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-410F

 

Ngăn kéo đựng tiền ZQ-410F2 

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-415D2