11. Thẻ Recoin

Ngày đăng : 03/09/2019 - lần đọc:39
Module giúp khách hàng nạp tiền trước vào thẻ để sử dụng sau.

I. Đăng nhập vào phần mềm bán hàng

http://relipos.vn/ckfinder/userfiles/images/Huong-dan/cai-dat-he-thong/2-Mo-hinh-ban-le/1%202.png

 

II. Chọn module Thẻ Recoin

 

III. Giao diện thẻ Recoin

  1. Bán thẻ Recoin: dùng để bán thẻ Recoin với giá tiền thấp hơn so với giá trị của thẻ cho khách hàng (vd: bán thẻ Recoin có chứa 2 triệu đồng với giá 1.9 triệu đồng).
  2. Tặng thẻ Recoin: dùng để tặng miễn phí thẻ Recoin cho khách hàng.
  3. Kiểm tra Recoin: dùng để kiểm tra số dư trong tài khoản thẻ Recoin của khách hàng còn bao nhiêu tiền.
  4. Nạp Recoin: dùng để nạp thêm tiền vào tài khoản thẻ Recoin của khách hàng.

 

IV. Bán thẻ Recoin

Tại giao diện Bán thẻ Recoin, chúng ta nhập các thông tin như hình mẫu bên trên cho khách hàng rồi chọn nút Chấp nhận.

Ngoài ra, tại ô số 1: chúng ta có thể quét mã số thẻ Recoin để hệ thống nhập tự động hoặc nhân viên thao tác bằng tay.

 

V. Tặng thẻ Recoin

Tại giao diện Tặng thẻ Recoin, chúng ta cũng nhập các thông tin khách hàng như hình trên.

Tuy nhiên, có điểm khác biệt so với Bán thẻ Recoin: Nếu chúng ta tặng miễn phí thẻ cho khách hàng thì để số 0 tại ô số 2. Nếu khách hàng muốn đồng thời nạp thêm tiền trong lúc được tặng miễn phí thẻ thì chúng ta thêm số tiền giống như mục Bán thẻ Recoin.

 

VI. Kiểm tra Recoin

Tương tự như 2 mục trên, tại ô số 1, chúng ta có thể quét thẻ Recoin hoặc nhân viên tự nhập tay mã số thẻ để xem thông tin của khách hàng.

 

VII. Nạp Coin

Tại giao diện nạp Recoin, chúng ta cũng nhập các thông tin tương tự như trên.

 

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần hướng dẫn module Thẻ Recoin. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Phần mềm Hợp nhất chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.

Bài trước: Phần mềm bán hàng Relipos


  • Tags: