Hướng dẫn sử dụng App E-menu

Ngày đăng : 24/09/2019 - lần đọc:55
E-menu là một phần mềm thực đơn điện tử, hỗ trợ nhân viên trong việc lấy order trực tiếp từ khách hàng. Đồng thời, Emenu còn cho phép khách hàng có thể order trực tiếp mà không cần thông qua phục vụ. Qua đó, tăng tốc độ phục vụ, giảm thiểu việc nhầm lẫn của nhân viên khi order, tiết kiệm giấy để ghi yêu cầu của khách hàng và giấy in menu truyền thống,…

1. Đăng nhập

Đầu tiên, chúng ta sẽ đăng nhập vào E-menu.

Hình 1: Đăng nhập E-menu

Lưu ý: chúng ta có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh bằng cách chạm vào biểu tượng lá cờ.

 

2. Chọn bàn

Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn bàn cho khách hàng.

Hình 2: Chọn bàn

 

3. Chọn món

Sau khi đã chọn bàn xong, chúng ta sẽ có màn hình như bên dưới:

Hình 3: Chọn món

 

Tại màn hình chọn món, chúng ta có danh sách Thức ăn, Thức uống và các món đặc trưng – nổi tiếng (#Hot).

Để lựa chọn món ăn, chúng ta sẽ chạm vào các nút + và – để tăng và giảm mặt hàng.

Hình 4: Tăng – giảm mặt hàng

 

4. Gọi món

Sau khi đã chọn món xong, chúng ta chạm vào nút Giỏ hàng:

Hình 5: Giỏ hàng

 

Lúc này, màn hình sẽ mở cửa số Giỏ hàng có chưa danh sách các món mà chúng ta đã chọn. Sau khi đã xác nhận đầy đủ các mặt hàng, chúng ta chạm vào nút Gọi món để gửi danh sách xuống bếp.

Hình 6: Gọi món

 

5. Lịch sử món

Để xem danh sách các món ăn – thức uống đã gọi, chúng ta sẽ chạm vào nút Đã gửi tại cửa sổ Giỏ hàng.

Hình 7: Lịch sử các món đã gửi

 

6. Cài đặt cấu hình

Để cài đặt giới hạn lớn nhất số loại, số lượng món ăn – thức uống và thời gian tối thiểu giữa các lần gọi món, chúng ta sẽ chạm vào dòng chữ Ứng dụng được phát triển bởi PHẦN MỀM HỢP NHẤT để mở cửa sổ cấu hình.

Hình 8: Ứng dụng được phát triển bởi PHẦN MỀM HỢP NHẤT

 

Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ thay đổi các thiết lập cho phù hợp.

Hình 9: Cài đặt cấu hình

  • Loại sản phẩm tối đa: thiết lập số loại món ăn – thức uống tối đa khách hàng có thể gọi trong 1 lần.
  • Số lượng đặt tối đa: thiết lập tổng số lượng tối đa các mặt hàng khách hàng có thể gọi trong 1 lần.
  • Thời gian đặt hàng tối thiểu: thiết lập khoảng thời gian giản cách tối thiếu giữa 2 lần gọi món với nhau (để tránh trường hợp spam).

Sau khi đã cài đặt xong, chúng ta chạm vào nút Chấp nhận để áp dụng các thiết lập mới.

 

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần Hướng dẫn sử dụng App E-menu. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Phần mềm Hợp nhất chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.

 

Bài sau: Hướng dẫn sử dụng App Purchase Requisition (PR)


  • Tags: