Hướng Dẫn Phân Quyền

Ngày đăng : 05/09/2019 - lần đọc:219

                           Hướng dẫn phân quyền cho Web quản trị và App bán hàng

1.Vào web quản trị và vào hệ thống phân quyền.

 

2.Chọn 1 nhóm và bấm vào xem nhóm.

3.Bấm xem nhóm xong sẽ hiện 1 tab lên.

  {1}.Tab Thông tin.

  {2} Tên nhóm.

  {3} Kích hoạt.

  {4}Chi nhánh cần phân quyền.

+ Tab {1} Phân Quyền.

          {2} Các nhóm Quyền.

4.Bán hàng (chi nhánh).

_ Bán hàng (chi nhánh): là phần phân quyền được xem các loại báo cáo trên web quản trị.

  _Phân quyền các loại báo cáo trong bán hàng chi nhánh:

  _Báo cáo chi tiết: Dưới đây là 1 số báo cáo thường sử dụng:

        +Báo cáo bán hàng chi tiết:Là báo cáo xem chi tiết các hàng bán .

        +Báo cáo chi tiết trả hàng: Là báo cáo chi tiết về vấn đề trả hàng.

        +Báo cáo giảm giá sau in: Là báo cáo về vấn đề giảm giá sau khi in tạm tính...

        +Danh sách phiếu bán hàng:Là danh sách các phiếu bán hàng trong từng chi nhánh.

  _Báo cáo cho kế toán:Là các báo cáo cho kế toán.

   _Báo cáo phân tích: Là báo cáo doanh thu phân tích theo giờ ,theo ngành hàng...

    +Báo cáo doanh số hàng bán theo giờ: Là báo cáo doanh thu hàng bán theo giờ.

    +Báo cáo doanh số nhân viên order: Là báo cáo doanh số hoa hồng cho nhân viên order.

    +Báo cáo doanh số theo giờ: Là báo cáo doanh thu theo giờ.

    +Báo cáo doanh thu theo ngành hàng: Là báo cáo doanh thu theo từng nhóm mặt hàng VD doanh thu từng nhóm nước như :Softdrink, Beer....

    +Báo cáo doanh thu theo ca và ngày:Là báo cáo theo từng ca và ngày .

    +Báo cáo phân tích mặt hàng theo chi nhánh:Là báo cáo phân tích theo từng chi nhánh.

    +Doanh thu tổng thể: Là báo cáo doanh thu tổng của chi nhánh 1 cách chi tiết.

  +Danh sách phiếu nợ: Là danh sách các phiếu nợ của khách nếu có làm ghi nợ.

  +Phiếu bán hàng: Là phần xem chi tiết bán hàng do nhân viên nào mở bàn , bán những mặt hàng gì và thực hiện những thao tác gì trong phiếu đó.....

  +Phiếu chi khác: Là danh sách các phiếu chi tiền Vd : chi tiền điện, tiền nước...

  +Phiếu thu khác: Là danh sách các phiếu thu tiền Vd: thu tiền cọc của khách.....

5.Chăm sóc khách hàng :Là các hình thức tri ân và thu hút khách hàng.

  +Chính sách giảm giá: tạo các chính sách giảm giá nhân các dịp đặc biệt Vd :khai trương,sinh nhật quán....

  +Danh sách Coupon : Tạo các coupon giảm giá.

  +Danh sách Voucher: Tạo các Voucher giảm giá.

  +Thẻ Recoin: là 1 hình thức nạp tiền trước rồi sử dụng dần như 1 thẻ ngân hàng ảo.

  +Thẻ VIP: Tạo các loại bậc VIP để phân loại khách hàng mới và vip và có những ưu đãi khác nhau.

6.Các báo cáo trong Chăm sóc khách hàng.

7.Phân quyền cài đặt cho bán hàng.

  +Bảng giá bán: Cài đặt giá bán mặt hàng.

  +Danh mục Bếp :Cài đặt máy in bếp ,Bar.

  +Danh mục kho Bếp: Cài đặt vị trí máy in ở các bếp,Bar.

  +Danh mục Khu:Tạo khu bán hàng.

  +Danh mục phòng bàn:Tạo phòng hoặc bàn để bán hàng.

  +Danh mục Quầy: Tạo quầy bán hàng.

  +Loại lựa chọn: Tạo các lựa chọn nếu có sử dụng combo.

  +Phí Phục vụ: Cài đặt phí phục vụ và VAT.

  +Set menu: Cài đặt set combo.

8.Danh mục đối tượng và Danh mục tiền tệ.

_Danh mục đối tượng: Là danh mục phân quyền để tạo nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp ...

  +Danh mục khách hàng: Tạo danh sách khách hàng.

  +Danh mục nhân viên: Tạo danh sách nhân viên.

  +Danh mục Nhà cung cấp: tạo danh sách nhà cung cấp.

  +Khuyến mãi mặt hàng của nhân viên:Phân quyền dành cho quản lý khuyến mãi các mặt hàng cho nhân viên.

_Danh mục tiền tệ:Là danh mục tạo các tên ngân hàng , loại tiền....

  +Danh sách tiền tệ: Tạo các danh sách loại tiền tệ.

  +Loại thẻ ngân hàng: Tạo các loại thẻ ngân hàng sử dụng.

9.Phân quyền Hàng hoá & Nguyên vật liệu.

_Hàng hoá & nguyên vật liệu: Là phân quyền tạo món ăn , nhóm món cho mặt hàng bán , và tạo nguyên vật liệu cho quản lý kho.

10.Phân quyền Hệ thống

_Hệ Thống: Là phân quyền cho tạo tài khoản người dùng ,và được vào phân quyền.

  +Lịch sử thao tác: Là xem lịch sử các tài khoản thao tác.

  +Người dùng:Là phân quyền và tạo tài khoản người dùng.

11.Module FontEnd.

_Module FontEnd: là phân quyền dưới App bán hàng

  +Bán lẻ: Phân quyền cho mô hình bán lẻ.

  +Danh sách Thu: sử dụng phần Thu khác dưới app bán hàng.

  +Danh sách Chi: sử dụng phần Chi khác dưới app bán hàng.

  +Gọi món: Phân quyền cho gọi món.

  +Lịch sử phiếu: Sử dụng chức năng lịch sử phiếu dưới app bán hàng.

  +Màn hình chính


  • Tags: