THUÊ BAO PHẦN MỀM RELIPOS.VN

STARTER
199.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý Thẻ Thành viên (VIP)
 • Quản lý Thẻ Hàng (Product Card)
 • Quản lý thẻ Recoin (Tích tiền)
 • Phân Hệ gửi Hàng (Gửi rượu)
 • Quản lý đặt Phòng / Bàn
 • Phân hệ gửi Email maketting
 • Phân hệ gửi SMS maketting
 • Quản lý Kho, Công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Xem dữ liệu từ xa
 • Phí khởi tạo:1,000,000 VND
STANDARD
299.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý Thẻ Thành viên (VIP)
 • Quản lý Thẻ Hàng  (Product Card)
 • Quản lý thẻ Recoin (Tích tiền)
 • Phân Hệ gửi Hàng (Gửi rượu)
 • Quản lý đặt Phòng / Bàn
 • Phân hệ gửi Email maketting
 • Phân hệ gửi SMS maketting
 • Quản lý Kho, Công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Xem dữ liệu từ xa
 • Phí khởi tạo:2,000,000 VND
goi-pro
 
PROFESSIONAL
399.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý Thẻ Thành viên (VIP)
 • Quản lý Thẻ Hàng  (Product Card)
 • Quản lý thẻ Recoin (Tích tiền)
 • Phân Hệ gửi Hàng (Gửi rượu)
 • Quản lý đặt Phòng / Bàn
 • Phân hệ gửi Email maketting
 • Phân hệ gửi SMS maketting
 • Quản lý Kho, Công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Xem dữ liệu từ xa
 • Phí khởi tạo:3,000,000 VND
ENTERPRISE
499.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý Thẻ Thành viên (VIP)
 • Quản lý Thẻ Hàng (Product Card)
 • Quản lý thẻ Recoin (Tích tiền)
 • Phân Hệ gửi Hàng (Gửi rượu)
 • Quản lý đặt Phòng / Bàn
 • Phân hệ gửi Email maketting
 • Phân hệ gửi SMS maketting
 • Quản lý Kho, Công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Xem dữ liệu từ xa
 • Phí khởi tạo:4,000,000 VND
Thêm 1 chi nhánh:
299.000/tháng

 

- Lưu ý :  Ngày triển khai 
        -  Pack 1, Pack 2 là 1 ngày;
        - Pack 3, pack 4 là 3 ngày.
        - Ngoài các ngày trên, chi phí thêm: 300.000/1 buổi; 500.000/1 ngày.
- Mỗi máy cài thêm cùng chi nhánh thì chi phí thuê tăng thêm 50.000/Tháng(1 máy),
- Tablet tăng thêm 25.000/Tháng (không giới hạn số lượng)
- Miễn phí giao hàng lắp đặt tại Tp.HCM, Hà Nội.
- Nếu giao hàng và lắp đặt ngoài phạm vi Tp.HCM, Hà Nội thì chi phí ăn ở, đi lại do khách hàng thanh toán)

Yêu cầu thiết bị:
        - Máy bán hàng: CPU Dual 2.4G, SSD: 64G, RAM 2G
        - Máy Chủ: CPU Intel i3-2125, SSD: 120G, RAM 4G (Hoặc 8G)
        - Đường truyền internet ADSL, Modem thường "