Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Ngày đăng : 09/05/2018 - lần đọc:652

Nhân viên khi chỉ nghĩ mình là công cụ của doanh nghiệp, sẽ thụ động hơn trong công việc. Họ chỉ làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, họ không có tinh thần nhiệt huyết, không nhiệt tình nghiên cứu và cải thiện hiệu suất. Thậm chí, nhân viên không có khả năng cống hiến và cải tiến công việc.


1. Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp 1, Gia Đình Trị Truyền Thống

+ Các đặc điểm của hình thức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp này là :

  - lãnh đạo trung tâm, mô hình quản lý điều phối mọi công việc của lãnh đạo

  - doanh nghiệp coi nhân viên là đối tượng thuê mướn tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp

  - nhân viên không được tham gia lên kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp

  - chính sách và biên chế nhân sự cổ hủ, lạc hậu, thiếu linh hoạt

  - doanh nghiệp chỉ tập chung quản chế, gò bó nhân viên

+ kết quả là gì ? những doanh nghiệp áp dụng kiểu quản lý này sẽ không thể thu hút và giữ chân được nhân tài, ngày càng giảm sức cạnh tranh của công ty

2. Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp 2, Quản Lý Nhân Sự Tập Thể

+ nhân viên trong hình thức quản trị này tập trung vào định hướng khuyến khích gắn kết với cấp dưới.

+ đăc điểm của hình thức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp này là 

   - chính sách quản lý nhân sự trong doanh nghiệp đều dựa trên lợi ích chung, các quyền lợi sẽ được xây dựng và điều phối nhân viên cấp dưới 

   - với hình thức này doanh nghiệp để nhân viên thoải mái thể hiện tư tưởng, ý kiến và quan điểm riêng doanh ngiệp này đưa tính dân chủ

   - chính sách và quy định văn hóa doanh nghiệp, mô hình quản lý nhân sự được tùy chỉnh linh hoạt và bầu chọn theo số đông

   - các chính sách nhân sự đều là mở, nhân viên có quyền lên tiếng những ý kiến

  - lãnh đạo nhìn đúng tiềm năng, năng lực của nhân viên, giao đúng việc, trao đúng quyền để nhân viên đạt được hiệu suất cao

 đâu là mô hình quản trị nhân sự doanh nghiệp phù hợp với xu thế phát triên chung, mỗi cá nhân đều có những vai trò riêng của mình, tự do phát triển đúng năng lực