Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Ngày đăng : 17/05/2018 - lần đọc:275

Từ thực trạng trong việc quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, bài viết sẽ đưa ra những gợi ý cụ thể trong việc sử dụng phần mềm hữu ích, giúp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình quản lý.


1. Quản trị doanh nghiệp là gì?

Để hiểu rõ về quản trị doanh nghiệp, trước tiên chúng ta cần hiểu quản trị là gì? và doanh nghiệp là gì?

Quản trị là tất cả sự thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành công việc thông qua những nỗ lực của một người nào đó.

Doanh nghiệp là  những tổ chức kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản, có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh tế trong phạm vi vốn đầu tư do doanh nghiệp quản lý và chịu sự quản lý của nhà nước thông qua các điều luật quy định.

Tù đó, ta có thể hiểu Quản trị doanh nghiệp là những có chế, quy định mà thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty.

2. Chức năng của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả là cũng nhờ vào quá trình quản trị của doanh nghiệp đó tốt đến đâu. Hiểu rõ được chức năng này để giúp tối đa được việc quản lý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cụ thể, những chức năng của quản trị doanh nghiệp bao gồm:

2.1. Chức năng hoạch định

Quản trị doanh nghiệp sẽ xác định được các mục tiêu, mục đích mà doanh nghiệp phải hoàn thành trong tương lai, đồng thời cũng sẽ đưa ra cách thức để thực hiện mục tiêu, mục đích đặt ra.  Hoạch định gồm 3 giai đoạn : thiết lập các mục tiêu, xắp xếp các nguồn lực, quyết định về những hoạt động của tổ chức. 

2.2. Chức năng tổ chức

Chức năng tổ chức giúp tạo ra các mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức, các phòng ban, các bộ phận có mối liên kết với nhau trong quá trình hoạt động

Qua đó, các thành viên và các bộ phận trong tổ chức có thể đều hướng đến cùng thực hiện một mục tiêu chung.

2.3. Chức năng thúc đẩy, động viên

Thúc đẩy thành viên trong tổ chức hoàn thành mục tiêu đã lựa chọn theo chỉ thị, Các nhà quản trị sẽ có các biện pháp khuyến khích các thành viên để họ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

2.4. Chức năng kiểm tra, kiểm soát

Là việc giám sát đối với công việc của tổ chức, so sánh với những chỉ tiêu đã đề ra và điều chỉnh khi cần thiết. Kiểm soát cần diễn ra liên tục và thường xuyên theo chu kỳ. 

Vậy, thật không khó để hiểu được các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Các chức năng lại bổ trợ cho nhau trong quá trình quản lý, được thực hiện theo một trình tự nhất định. Quá trình quản trị phải thực hiện đồng bộ, hợp lý, khoa học thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

3. Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP sẽ giúp các doanh nghiệp quản trị trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các phòng ban sẽ cùng nhau thực hiện, cùng chia sẽ với nhau các thông tin và kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Từ đó, giúp cải tiến vượt bậc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như gia tăng hiệu suất doanh nghiệp, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng doanh thu,...