Thiết bị phần cứng

Chúng tôi cung cấp một số thiết bị, Linh kiển điển từ, Giấy in ...

Máy POS PP-8100
POS ZONERICH 
Màn hình Cảm Ứng TM2600
Máy in nhiệt PRP
Két đựng tiền
ĐẦU ĐỌC THẺ CHIP

 

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ

 

GIẤY IN NHIỆT
GIẤY IN MÃ VẠCH

 

MÁY IN MÃ VẠCH

 

MÁY ĐỌC MÃ VẠCH
THẺ KHÁCH HÀNG

 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ