Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos

Ngày đăng : 03/06/2018 - lần đọc:123

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý các quán hát karaoke giúp việc kinh doanh dễ dàng và thuận tiện. Phần mềm quản lý karaoke giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức giúp việc quản lý nhanh hơn rất nhiều so với việc quản lý thủ công. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm.

các phần  mềm liên quan, phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý nhà hàng,....


 Để xem VIDEO Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos => Click tại đây !

1. hướng dẫn nghiệp vụ quản lý lúc ban đầu

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos

-    Nhóm người sử dụng & người sử dụng.
-    Phân quyền người dùng.
-    Thiết lập khung giờ theo ngày.
-    Danh mục khu vực.
-    Danh mục phòng.
-    Nhóm sản phẩm - nguyên liệu.
-    Thiết lập nguyên liệu.
-    Thiết lập sản phẩm mới.
-    Tạo công thức pha chế mới.
-    Nhập tồn quỹ đầu kỳ. 
 

 

2. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chính

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos

-     Thực đơn phòng hát.
-     Hồ sơ tình trạng phòng.
-     Đổi phòng cho khách.
-     Thống kê hóa đơn thanh toán.
-     Thống kê lịch sử hóa đơn thanh toán.
-     Thống kê thực đơn đã thanh toán.
-     Thống kê thực đơn theo phòng.
-     Xuất tiêu hao.
-     Thống kê xuất tiêu hao.
-     Thống kê dịch vụ nhân viên.
-     Thống kê tổng hợp.
-     Thống kê hóa đơn theo ca nhân viên.

 

3. Hướng dẫn quản lý khách hàng

-     Quản lý thông tin khách hàng.

-     Công nợ khách hàng.

-     Công nợ đơn vị cung cấp.

 

4. Hướng dẫn quản lý kho

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos

-     Quản lý kho hàng.
-     Phiếu nhập kho.
-     Thống kê nhập kho.
-     Phiếu xuất kho.
-     Thống kê phiếu xuất.  
-     Thống kê tồn kho.

 

5. Hướng dẫn quản lý thu chi

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Quán Karaoke Relipos

-     Phiếu thu chi.
-     Thống kê tồn quỹ.