THUÊ BAO PHẦN MỀM RELIPOS.VN

STARTER
199.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý VIP tích điểm
 • Quản lý thẻ Recoin-Trả trước
 • Quản lý Kho
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Phí khởi tạo:1,000,000 VND
STANDARD
299.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý VIP tích điểm
 • Quản lý thẻ Recoin-Trả trước
 • Quản lý Kho
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Phí khởi tạo:2,000,000 VND
goi-pro
 
PROFESSIONAL
399.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý VIP tích điểm
 • Quản lý thẻ Recoin-Trả trước
 • Quản lý Kho
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Phí khởi tạo:3,000,000 VND
ENTERPRISE
499.000
VNĐ/tháng
 • Quản lý bán hàng
 • Chính sách giảm giá
 • Quản lý VIP tích điểm
 • Quản lý thẻ Recoin-Trả trước
 • Quản lý Kho
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý tiền tệ
 • Phí khởi tạo:4,000,000 VND
Thêm 1 chi nhánh:
299.000/tháng